ESbioful®

ESbioful® bitkinin kök ve yeşil aksamının gelişimini teşvik ederek ürün artışı sağlayan sıvı halinde bir mikrobiyal gübredir. İçeriği PSEUDOMONAS FLUORESCENS bakterisinin iyi huylu bir suşudur. Bu bakteri (suş) 1984 yılında bilim insanları tarafından bulunmuştur. 1989 yılında ürün haline getirilmiştir. PSEUDOMONAS FLUORESCENS bakterilerinin bitki üzerindeki etkisi ürettikleri kitinaz enzimi iken, bu bakteri yapılan 4,5 senelik çalışmalar sonucunda hiç bir enzim üretmeden, anında bitki köklerinde kolonize oluşturarak, bitkiyi koruyup, besleyen bir bakteri haline getirilmiştir.

Diğer bakterilerden en önemli avantajlarından bir diğeri ise Sideroforlar’ıdır. Siderofor (Yunanca demir taşıyıcı), pek çok bitki ve bazı yüksek organizmalar tarafından salgılanan, demir şelasyonu yapan bileşiklerdir. Demir Fe3+ iyonlarının nötral pH'de çözünürlükleri çok düşüktür ve dolayısıyla organizmalar tarafından kullanılamaz. Sideroforlar şelasyon yoluyla bu iyonların çözülmesini sağlar. Bu çözülmüş kompleksler aktif taşıma ile hücre içine alınırlar. Bu sideroforları sayesinde, mikro elementleri kolaylıkla topraktan ve diğer bakterilerden alarak bitki hücrelerine kolayca ulaştırır. Bu sayede zararlı bakterileri de etkisi altında tutup onların bitkiye zarar vermelerini önlemiş oluyor. Bitkinin hastalıklara ve zararlılara karşı direncini ve bağışıklık sistemini artırır, bitkinin beslenmesine yardımcı olur. Dolaysıyla bitkinin verimini doğal olarak arttırır. Bunların yanı sıra bitki kök bölgesinde koloni oluşturarak, bitkinin abiyotik faktörlere karşı (kuraklık, soğukluk, besin maddelerinin noksanlığı veya fazlalığı, tuzluluk, pH vs.) toleransını arttırır. Bitki kök sistemini geliştirir ve maksimum verime ulaşmasını sağlar.

ESbioful® tamamen ekolojik bir ürün olduğundan canlı ekosistemine hiç bir olumsuzluk yaratmaz, insan ve çevreye hiç bir zararı yoktur.

FAYDALARI
 • ESbioful® toprakta bulunan toksitlerin azaltılmasına yardımcı olur. Topraktaki organik karbon içeriğin artırılmasını sağlar. Topraktaki biyolojik parçalanmanın artırılmasında önemli rol oynar.
 • ESbioful® tohumlarda çimlenme miktarını artırır. Sulamada kullanılan su miktarının azalmasını sağlar.
 • ESbioful® bitkinin kök ve yapraklarında ortak yaşam (simbiyotik) sürdürerek bitkinin yararlanamadığı besin maddelerini (Demir ve Fosfor elementlerinin)  bitkinin kolayca alabileceği forma dönüştürür.
 • ESbioful® abiyotik stres faktörlerine karşı (kuraklık, soğukluk, besin maddelerinin noksanlığı veya fazlalığı, Ph, tuzluluk vs.) toleransını arttırır.
 • ESbioful® bitki köklerinde koloni oluşturarak zararlı fungal ve bakteriyal toprak etmenlerine karşı bitkinin direncini arttırır.
 • ESbioful® bitkinin kök hacminin artmasını sağlayarak su ve besin maddelerinden daha iyi yararlanmasını temin eder.
 • ESbioful® bitkinin immun (bağışıklık) sistemini güçlendirerek bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direncini arttırır.
 • ESbioful® meyvenin kalitatif (aroma, tat, reng) ve kantitatif (miktar) özelliklerini artırır. Toprakta yüksek pH'dan kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesine yardımcı olur.
UYARILAR
 • Karışım hazırlamadan önce iyice çalkalayınız.
 • Direkt güneş ışığı görmeyen serin ortamda muhafaza edilmelidir.
 • İnsan ve hayvan sağlığına olumsuz etkisi yoktur.
DEPOLAMA

+2 - +8 derecede muhafaza edilmelidir.

UYGULANMA ALANLARI, DOZLARI VE YÖNTEMLERİ