ESbioful®

Esbioful® bitkinin kök və yaşıl hissələrinin inkşafına kömək edərək məhsulun böyüməsini təmin edən maye halında bir mikrobial gübrədir.  Tərkibi PSEUDOMONAS FLUERESCENS bakteriyasının xoş xassəli bir çöpüdür. Bu bakteriya (çöp) 1984-cü ildə elm adamları tərəfindən kəşf edilmişdir.
1989-cu ildə məhsul halına salınmışdır. PSEUDOMONAS FLUERESCENS bakteriyalarının bitki üzərindəki təsiri əmələ gətirdikləri kitinaz ferment olduğu halda, bu bakteriya 4-5 illik çalışmalar nəticəsində heç bir ferment əmələ gətirmədən anındaca bitkinin köklərində koloniya formalaşdıraraq bitkini qoruyub bəsləyən bir bakteriya halına gətirilmişdir. PSEUDOMONAS FLUERESCENS bakteriyalarının bitki üzərindəki təsiri əmələ gətirdikləri kitinaz ferment olduğu halda, bu bakteriya 4-5 illik çalışmalar nəticəsində heç bir ferment əmələ gətirmədən anındaca bitkinin köklərində koloniya formalaşdıraraq bitkini qoruyub bəsləyən bir bakteriya halına gətirilmişdir. Digər bakteriyalardan ən önəmli üstünlüklərindən bir başqası isə Sideroforlarıdır. Siderofor (Yunanca dəmir daşıyıcı) bir çox bitki və bəzi yüksək orqanizmlər tərəfindən ifraz edilən və dəmir şelasyonu edən birləşmələrdir.  Dəmir Fe3+ ionlarının neytral pH-də həll olma səviyyəsi zəifdir və buna görə də orqanizmlər tərəfindən istifadə edilə bilməz.  Sideroforlar şelasyon yolu ilə bu ionların həll olmasını təmin edir. Bu həll olmuş komplekslər aktiv daşıma ilə hüceyrəyə daxil edilir.  Bu sideroforları sayəsində mikro elementləri asanlıqla torpaqdan və digər bakteriyalardan alaraq bitki hüceyrələrinə asan şəkildə çatdırır.  Beləliklə, zərərli bakteriyaları da təsiri altında tutub onların bitkiyə zərər vermələrinin qarşısını alır.  Bitkinin xəstəliklərə və zərərvericilərə qarşı müqavimətini və immunitet sistemini gücləndirir, bitkinin qidalandırmağa kömək edir. Bueləliklə, təbii olaraq bitkinin məhsuldarlığını artırır. Bundan əlavə bitkinin kök hisssəsində koloniya əmələ gətirərək bitkinin abiotik amillərə qarşı (quraqlıq, soyuqluq, qida maddələrinin çatışmazlığı və ya artıqlığı, şoranlıq, pH və s.) dözümlülüyünü artırır. Bitki kök sistemini gücləndirir və maksimum məhsuldarlığı təmin edir.
Esbioful® tamamilə iqtisadi bir məhsul olduğu üçün canlı ekosisteminə heç bir mənfi təsir göstərmir, insan və ətraf mühitə heç bir zərəri yoxdur.

FAYDALARI
 • ESbioful® torpaqda mövcud olan toksinlərin azldılmasına kömək edir
 • ESbioful® toxumlarda cücərmə miqdarını artırır. Suvarma zamanı istifadə edilən su miqdarının azalmasını təmin edir
 • ESbioful® bitkinin kök və yarpaqlarında mərkəz həyatı (simbiotik) sürərək bitkinin yararlana bilmədiyi qida maddələrini bitkinin asan ala biləcəyi formaya dönüşdürür.
 • ESbioful® abiotik stress faktorlarına qarşı dözümlülüyünü artırır.
 • ESbioful® bitkinin köklərində bir qüllə rolunu oynayaraq zərərli göbələk və bakterial torpaq faktorlarına qarşı bitkinin müqavimətini artırır.
 • ESbioful® kök həcminin artmasını təmin edərək bitknin su və qida maddələrindən daha yaxşı faydalanmasını təmin edir
 • ESbioful® meyvənin keyfiyyət (aroma, dad, rəng) və kəmiyyət (miqdar) xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır.
XƏBƏRDARLIQ
 • Qarışımı hazıırlamadan əvvəl yaxşıca çalxalayın.
 • Mis tərkibli dərmanlarla qarışdırılmamasına xüsusi diqqət edilməlidir.
 • Birbaşa günəş işığına məruz qalmayan sərin şəraitdə mühafizə edilmlidir.
 • İnsan və heyvan sağlamlığına mənfi təsiri yoxdur.
SAXLAMA

+2 - +8 dərəcədə mühafizə edilməlidir.

TƏTBİQEDİLMƏ SAHƏLƏRİ, DOZALARI VƏ METODLARI